ETN7.0

Kurzusok

Félév
Sorrend

2022/2023. tanév őszi félév (kód szerint rendezve):
művelettan. idKódCímKreditOktatókMeghirdetés gyakorisága
20422OT1BIVT1Ószövetségi introdukció I.4Ádám Miklós [1201200049]
minden tanév őszi félév
20562OT1LGR1Görög nyelv I.0Ádám Miklós [1201200049]
minden tanév őszi félév
20652OT2BEVT3Ószövetségi exegézis III.3Ádám Miklós [1201200049]
páros kezdetű tanév őszi félév
20662OT2BHEVT3Ószövetségi exegézis III. Héber3Ádám Miklós [1201200049]
páros kezdetű tanév őszi félév
20672OT2BIVT4Ószövetségi introdukció IV.2Ádám Miklós [1201200049]
páros kezdetű tanév őszi félév
20682OT2D31Dogmatika III-1. Krisztológia2Dr. Kovács Zoltán [1201100002]
minden tanév őszi félév
20692OT2D32Dogmatika III-2. Szótériológia3Dr. Kovács Zoltán [1201100002]
minden tanév őszi félév
20702OT2DHD1Dogmatörténet I.3Dr. Györök Tibor [1201400031]
minden tanév őszi félév
20732OT2LGR3Görög nyelv III.0Ádám Miklós [1201200049]
páros kezdetű tanév őszi félév
20952OT3DV1Diplomamunka írás0Dr. Frankó Tamás [1201300002]
minden tanév őszi félév
2099AL1AS1Ars Sacra 1.3Baranyainé Kontsek Ildikó [1200700003]
minden tanév őszi félév
2100AL1FANAntropológia2Dr. Válóczy József Ákos [1201200001]
minden tanév őszi félév
2101AL1FETEtika2Dr. Válóczy József Ákos [1201200001]
minden tanév őszi félév
2102AL1FHP1Filozófiatörténet I.4Dr. Válóczy József Ákos [1201200001]
minden tanév őszi félév
2103AL1FMEMetodológia5Ádám Miklós [1201200049]
minden tanév őszi félév
2104AL1FU1Fundamentális 16Dr. Török Csaba [1201300001]
minden tanév őszi félév
2105AL1KM1Bev. Kriszt. Miszt. I.5Dr. Frankó Tamás [1201300002]
minden tanév őszi félév
2106AL1TS1Lelkiség teológia I.4Dr. Csépányi Gábor [1201200021]
minden tanév őszi félév
2136AL2AD1Közigazgatás 1.2Dr. Frankó Tamás [1201300002]
páros kezdetű tanév őszi félév
2137AL2D1Dogmatika 1-Krisztológia6Dr. Válóczy József Ákos [1201200001]
páros kezdetű tanév őszi félév
2165AL2DVDiplomavédés0Dr. Frankó Tamás [1201300002]
minden tanév minden félév
2138AL2HE1Egyháztörténelem 14Fejes Csaba [1201200140]
páros kezdetű tanév őszi félév
2172AL2IC2Kánonjog 2.5Dr. Frankó Tamás [1201300002]
páratlan kezdetű tanév tavaszi félév
2173AL2NT2Újszövetség 2.6Ádám Miklós [1201200049]
páratlan kezdetű tanév tavaszi félév
2139AL2PE1Pedagógia 13Zambonné Pápay Szilvia [1201900037]
páros kezdetű tanév őszi félév
2140AL2PS1Pszichológia 1.3Bagdi-Szente Éva [1201500047]
páros kezdetű tanév őszi félév
2141AL2TM1Morális 14Dr. Monostori László [1201500001]
páros kezdetű tanév őszi félév
2142AL2VT1Ószövetség 1.6Ádám Miklós [1201200049]
páros kezdetű tanév őszi félév
2166AL2Z1Dogmatika záróvizsga0Dr. Frankó Tamás [1201300002]
minden tanév minden félév
2167AL2Z2Biblikum záróvizsga0Dr. Frankó Tamás [1201300002]
minden tanév minden félév
2143ALSKO1Állami iskolai hospitálás2Dr. Frankó Tamás [1201300002]
minden tanév őszi félév
2144ALSKO2Katolikus iskolában hospitálás2Dr. Frankó Tamás [1201300002]
minden tanév őszi félév
2145ALSKO3Plébániai hitoktatáson való hospitálás2Dr. Frankó Tamás [1201300002]
minden tanév őszi félév
2146ALSKO4Speciális csoportok hitoktatásán való hospitálás2Dr. Frankó Tamás [1201300002]
minden tanév őszi félév
2147ALSKT1Állami iskolai gyakorló tanítás2Dr. Frankó Tamás [1201300002]
minden tanév tavaszi félév
2148ALSKT2Katolikus iskolában gyakorló tanítás2Dr. Frankó Tamás [1201300002]
minden tanév tavaszi félév
2149ALSKT3Plébániai hitoktatáson való gyakorlótanítás2Dr. Frankó Tamás [1201300002]
minden tanév tavaszi félév
2150ALSKT4Speciális csoportok hitoktatásán való tanítás2Dr. Frankó Tamás [1201300002]
minden tanév tavaszi félév
2151ALSKT5Családtábor szervezés2Dr. Frankó Tamás [1201300002]
minden tanév tavaszi félév
2152ALSKT6Gyerekcsoport nyári vagy napközis táborának szervezése2Dr. Frankó Tamás [1201300002]
minden tanév tavaszi félév
2153ALSLO1Plébánia látogatás I. (adminisztráció, anyakönyvezés)2Dr. Frankó Tamás [1201300002]
minden tanév őszi félév
2154ALSLO2Plébánia látogatás II. (gazdasági adminisztráció, könyvelés)2Dr. Frankó Tamás [1201300002]
minden tanév őszi félév
2155ALSLO3Plébánia látogatás III. (szentségkiszolgáltatás, temetés)2Dr. Frankó Tamás [1201300002]
minden tanév őszi félév
2156ALSLO4Plébánia látogatás IV. (sekrestye, liturgikus cselekmények, kántori feladatok, énekkar)2Dr. Frankó Tamás [1201300002]
minden tanév őszi félév
2157ALSLO5Karitász, szegénygondozás2Dr. Frankó Tamás [1201300002]
minden tanév őszi félév
2158ALSLO6Ministránsfoglalkozás2Dr. Frankó Tamás [1201300002]
minden tanév őszi félév
2159ALSLT1Jegyesoktatás2Dr. Frankó Tamás [1201300002]
minden tanév tavaszi félév
2160ALSLT2Kórházlátogatás vagy börtönpasztoráció2Dr. Frankó Tamás [1201300002]
minden tanév tavaszi félév
2161ALSLT3Lelkiségi mozgalmak, szerzetesrendek2Dr. Frankó Tamás [1201300002]
minden tanév tavaszi félév
2162ALSLT4Zarándoklatszervezés/zarándokhely lelkipásztori feladatai2Dr. Frankó Tamás [1201300002]
minden tanév tavaszi félév
2043OT1FETEtika4Dr. Válóczy József Ákos [1201200001]
páros kezdetű tanév őszi félév
2044OT1FLOLogika2Dr. Válóczy József Ákos [1201200001]
minden tanév őszi félév
2045OT1FMEMetafizika5Dr. Török Csaba [1201300001]
páros kezdetű tanév őszi félév
2057OT1FME1Metodológia I.2Dr. Török Csaba [1201300001]
minden tanév őszi félév
2058OT1FU1Fundamentális I. A kinyilatkoztatás5Dr. Török Csaba [1201300001]
minden tanév őszi félév
2046OT1GY1Testnevelés I0Fejes Csaba [1201200140]
minden tanév őszi félév
2059OT1GY3Testnevelés III0Fejes Csaba [1201200140]
minden tanév őszi félév
2047OT1KM1Bevezetés Krisztus misztériumába I.5Dr. Frankó Tamás [1201300002]
minden tanév őszi félév
2174OT1KM2Bevezetés Krisztus misztériumába II.5Dr. Frankó Tamás [1201300002]
minden tanév tavaszi félév
2048OT1KV312Választható kurzus III.-1-2. Szentek a keresztény évszázadokból1Fejes Csaba [1201200140]
páros kezdetű tanév őszi félév
2049OT1KV32Választható kurzus III-2. Kortárs istenképek1Dr. Válóczy József Ákos [1201200001]
páros kezdetű tanév őszi félév
2050OT1LH1Magyar nyelv és irodalom I.1Müller László [1201300029]
minden tanév őszi félév
2051OT1LL1Latin nyelv I.4Darvas Mátyás Farkas [1201500044]
minden tanév őszi félév
2060OT1LL3Latin nyelv III.4Darvas Mátyás Farkas [1201500044]
minden tanév őszi félév
2052OT1MP1Kantus I.0Pálmai Árpád [1201000001]
minden tanév őszi félév
2061OT1MP3Kantus III.0Pálmai Árpád [1201000001]
minden tanév őszi félév
2053OT1MS1Egyházi ének I.2Pálmai Árpád [1201000001]
minden tanév őszi félév
2062OT1MS3Egyházi ének III.1Pálmai Árpád [1201000001]
minden tanév őszi félév
2054OT1PL1Gyakorlati liturgika I.2Kelemen Imre [1201200024]
minden tanév őszi félév
2063OT1RE1Beszédtechnika I.1Müller László [1201300029]
minden tanév őszi félév
2055OT1TS1Lelkiség teológia I.2Dr. Csépányi Gábor [1201200021]
minden tanév őszi félév
2074OT2AS1Ars Sacra I.2Baranyainé Kontsek Ildikó [1200700003]
minden tanév őszi félév
2082OT2B5Biblikum V.: Ószövetség-Egyéb írások5Ádám Miklós [1201200049]
minden tanév őszi félév
2175OT2D11Dogmatika I-1. Kinyilatkoztatás3Dr. Kovács Zoltán [1201100002]
minden tanév őszi félév
2135OT2D111Dogmatika I-1. Szótériológia2Dr. Kovács Zoltán [1201100002]
időszakos meghirdetés
2164OT2D31Dogmatika III-1. Krisztológia3Dr. Kovács Zoltán [1201100002]
minden tanév őszi félév
2075OT2GY5Testnevelés V0Fejes Csaba [1201200140]
minden tanév őszi félév
2083OT2GY7Testnevelés VII0Fejes Csaba [1201200140]
minden tanév őszi félév
2089OT2GY9Testnevelés IX0Fejes Csaba [1201200140]
minden tanév őszi félév
2071OT2HE3Egyháztörténelem III. Késő középkor és reformáció4Dr. Harmai Gábor Tamás [1201200004]
minden tanév őszi félév
2064OT2HO3Homiletika III.2Fejes Csaba [1201200140]
minden tanév őszi félév
2084OT2IC3Kánonjog III. Tanító feladat, szentségi jog4Dr. Frankó Tamás [1201300002]
minden tanév őszi félév
2076OT2KSZ31Szeminárium III.-1. Alkotmányjogi olvasószeminárium2Dr. Frankó Tamás [1201300002]
minden tanév őszi félév
2085OT2LI1Liturgika I.3Kelemen Imre [1201200024]
minden tanév őszi félév
2078OT2MP5Kantus V.0Pálmai Árpád [1201000001]
minden tanév őszi félév
2079OT2MS5Egyházi ének V.1Pálmai Árpád [1201000001]
minden tanév őszi félév
2086OT2MS7Egyházi ének VII.1Pálmai Árpád [1201000001]
minden tanév őszi félév
2090OT2MS9Egyházi ének IX.1Pálmai Árpád [1201000001]
minden tanév őszi félév
2163OT2PA1Pasztorális I.4Blanckenstein Miklós Gottfried [1201300003]
minden tanév őszi félév
2072OT2PE1Pedagógia I.2Karainé Dr. Gombocz Orsolya [1202000036]
minden tanév őszi félév
2091OT2PP1Pasztorálpszichológia I.1Fejes Csaba [1201200140]
minden tanév őszi félév
2087OT2PR1Próbaprédikáció I.1Dr. Csépányi Gábor [1201200021]
minden tanév őszi félév
2096OT2RBBiblikum szigorlat6Ádám Miklós [1201200049]
minden tanév tavaszi félév
2080OT2RFFilozófia szigorlat6Dr. Válóczy József Ákos [1201200001]
minden tanév őszi félév
2134OT2RHPatrológia és Egyháztörténelem szigorlat6Dr. Harmai Gábor Tamás [1201200004]
minden tanév őszi félév
2093OT2SD1Szakdolg. szemin. I.0Dr. Válóczy József Ákos [1201200001]
minden tanév őszi félév
2094OT2SOC1Egyház és társ. I.1Dr. Monostori László [1201500001]
minden tanév őszi félév
2081OT2SZVHE1Héber nyelv I.0Ádám Miklós [1201200049]
minden tanév őszi félév
2088OT2TM1Általános erkölcstan I.4Dr. Monostori László [1201500001]
minden tanév őszi félév
2168OT3DVDiplomamunka védés0Dr. Frankó Tamás [1201300002]
minden tanév őszi félév
2169OT3DZDogmatika záróvizsga0Dr. Frankó Tamás [1201300002]
minden tanév tavaszi félév
2097OT3HOHospitálás10Fejes Csaba [1201200140]
minden tanév őszi félév
2170OT3MZMorális záróvizsga0Dr. Frankó Tamás [1201300002]
minden tanév tavaszi félév
2098OT3PPADiakónusi gyakorlat22Dr. Frankó Tamás [1201300002]
minden tanév tavaszi félév
2171OT3PZPasztorális záróvizsga0Dr. Frankó Tamás [1201300002]
minden tanév tavaszi félév
nyilsúgó új ablakban
 
impresszum adatvédelem nyomtatási kép impresszum impresszum impresszum akadálymentes változat2023-02-06, 06.hét© kodasoft 2001-2023