ETN7.0

Kurzusok

Félév
Sorrend

2020/2021. tanév tavaszi félév (kód szerint rendezve):
művelettan. idKódCímKreditOktatókMeghirdetés gyakorisága
16682OT1BINT1Újszövetségi introdukció I.4Ádám Miklós [1201200049]
minden tanév tavaszi félév
1724AL1AS2Ars Sacra 23Baranyainé Kontsek Ildikó [1200700003]
minden tanév tavaszi félév
1725AL1BINBev. a Biblia világába5Ádám Miklós [1201200049]
minden tanév tavaszi félév
1726AL1FHP2Filozófiatörténet II.4Dr. Válóczy József Ákos [1201200001]
minden tanév tavaszi félév
1727AL1FPRVallásfilozófia2Dr. Válóczy József Ákos [1201200001]
minden tanév tavaszi félév
1728AL1FTETheodícea2Dr. Válóczy József Ákos [1201200001]
minden tanév tavaszi félév
1729AL1FU2Fundamentális 26Dr. Török Csaba [1201300001]
minden tanév tavaszi félév
1730AL1KM2Bev. Kriszt. Miszt. II.5Dr. Frankó Tamás [1201300002]
minden tanév tavaszi félév
1731AL1TS2Lelkiség teológia II.4Dr. Csépányi Gábor [1201200021]
minden tanév tavaszi félév
1732AL2AD2Közigazgatás 2.2Dr. Frankó Tamás [1201300002]
páros kezdetű tanév tavaszi félév
1733AL2D2Dogmatika 2.-Teremtéstan és Istentan6Dr. Kovács Zoltán [1201100002]
páros kezdetű tanév tavaszi félév
1734AL2DVDiplomavédés0Dr. Frankó Tamás [1201300002]
minden tanév minden félév
1735AL2HE2Egyháztörténelem 2.4Hodász András [1201200051]
páros kezdetű tanév tavaszi félév
1736AL2PE2Pedagógia 2.3Zambonné Pápay Szilvia [1201900037]
páros kezdetű tanév tavaszi félév
1737AL2PS2Pszichológia 2.3Bagdi-Szente Éva [1201500047]
páros kezdetű tanév tavaszi félév
1738AL2TM2Morális 2.4Dr. Monostori László [1201500001]
páros kezdetű tanév tavaszi félév
1739AL2VT2Ószövetség 2.6Ádám Miklós [1201200049]
páros kezdetű tanév tavaszi félév
1740AL2Z1Dogmatika záróvizsga0Dr. Frankó Tamás [1201300002]
minden tanév minden félév
1741AL2Z2Biblikum záróvizsga0Dr. Frankó Tamás [1201300002]
minden tanév minden félév
1752ALSKO1Állami iskolai hospitálás2Dr. Frankó Tamás [1201300002]
minden tanév őszi félév
1753ALSKO2Katolikus iskolában hospitálás2Dr. Frankó Tamás [1201300002]
minden tanév őszi félév
1754ALSKO3Plébániai hitoktatáson való hospitálás2Dr. Frankó Tamás [1201300002]
minden tanév őszi félév
1755ALSKO4Speciális csoportok hitoktatásán való hospitálás2Dr. Frankó Tamás [1201300002]
minden tanév őszi félév
1742ALSKT1Állami iskolai gyakorló tanítás2Dr. Frankó Tamás [1201300002]
minden tanév tavaszi félév
1743ALSKT2Katolikus iskolában gyakorló tanítás2Dr. Frankó Tamás [1201300002]
minden tanév tavaszi félév
1744ALSKT3Plébániai hitoktatáson való gyakorlótanítás2Dr. Frankó Tamás [1201300002]
minden tanév tavaszi félév
1745ALSKT4Speciális csoportok hitoktatásán való tanítás2Dr. Frankó Tamás [1201300002]
minden tanév tavaszi félév
1746ALSKT5Családtábor szervezés2Dr. Frankó Tamás [1201300002]
minden tanév tavaszi félév
1747ALSKT6Gyerekcsoport nyári vagy napközis táborának szervezése2Dr. Frankó Tamás [1201300002]
minden tanév tavaszi félév
1756ALSLO1Plébánia látogatás I. (adminisztráció, anyakönyvezés)2Dr. Frankó Tamás [1201300002]
minden tanév őszi félév
1757ALSLO2Plébánia látogatás II. (gazdasági adminisztráció, könyvelés)2Dr. Frankó Tamás [1201300002]
minden tanév őszi félév
1758ALSLO3Plébánia látogatás III. (szentségkiszolgáltatás, temetés)2Dr. Frankó Tamás [1201300002]
minden tanév őszi félév
1759ALSLO4Plébánia látogatás IV. (sekrestye, liturgikus cselekmények, kántori feladatok, énekkar)2Dr. Frankó Tamás [1201300002]
minden tanév őszi félév
1760ALSLO5Karitász, szegénygondozás2Dr. Frankó Tamás [1201300002]
minden tanév őszi félév
1761ALSLO6Ministránsfoglalkozás2Dr. Frankó Tamás [1201300002]
minden tanév őszi félév
1748ALSLT1Jegyesoktatás2Dr. Frankó Tamás [1201300002]
minden tanév tavaszi félév
1749ALSLT2Kórházlátogatás vagy börtönpasztoráció2Dr. Frankó Tamás [1201300002]
minden tanév tavaszi félév
1750ALSLT3Lelkiségi mozgalmak, szerzetesrendek2Dr. Frankó Tamás [1201300002]
minden tanév tavaszi félév
1751ALSLT4Zarándoklatszervezés/zarándokhely lelkipásztori feladatai2Dr. Frankó Tamás [1201300002]
minden tanév tavaszi félév
1681OT1BIN2Bevezetés a Biblia világába (ÚSz)4Ádám Miklós [1201200049]
minden tanév tavaszi félév
1682OT1FME2Metodológia II.2Dr. Török Csaba [1201300001]
minden tanév tavaszi félév
1669OT1FSITársadalom és jog4Dr. Gájer László István [1201500042]
páros kezdetű tanév tavaszi félév
1670OT1FTETeodicea és vall.fil.5Dr. Válóczy József Ákos [1201200001]
páros kezdetű tanév tavaszi félév
1683OT1FU2Fundamentális II. A kinyilatkoztatás hitelessége5Dr. Török Csaba [1201300001]
minden tanév tavaszi félév
1671OT1GY2Testnevelés II0Heer Lajos Ferenc [1200700004]
minden tanév tavaszi félév
1684OT1GY4Testnevelés IV0Heer Lajos Ferenc [1200700004]
minden tanév tavaszi félév
1672OT1KM2Bevezetés Krisztus misztériumába II.5Dr. Frankó Tamás [1201300002]
minden tanév tavaszi félév
1673OT1KV41Választható IV.-A Szentföld története1Dr. Harmai Gábor Tamás [1201200004]
páratlan kezdetű tanév tavaszi félév
1674OT1KV42Választható IV.-Bevezetés az Ars Sacra-ba 2.1Baranyainé Kontsek Ildikó [1200700003]
minden tanév tavaszi félév
1675OT1LH2Magyar nyelv és irodalom II.1Müller László [1201300029]
minden tanév tavaszi félév
1676OT1LL2Latin nyelv II.4Darvas Mátyás Farkas [1201500044]
minden tanév tavaszi félév
1685OT1LL4Latin nyelv IV.4Darvas Mátyás Farkas [1201500044]
minden tanév tavaszi félév
1677OT1MP2Kantus II.0Pálmai Árpád [1201000001]
minden tanév tavaszi félév
1763OT1MP4Kantus IV.0Pálmai Árpád [1201000001]
minden tanév tavaszi félév
1678OT1MS2Egyházi ének II.2Pálmai Árpád [1201000001]
minden tanév tavaszi félév
1686OT1MS4Egyházi ének IV.1Pálmai Árpád [1201000001]
minden tanév tavaszi félév
1679OT1PL2Gyakorlati liturgika II.2Kelemen Imre [1201200024]
minden tanév tavaszi félév
1687OT1RE2Beszédtechnika II.1Müller László [1201300029]
minden tanév tavaszi félév
1680OT1TS2Lelkiség teológia II.2Dr. Csépányi Gábor [1201200021]
minden tanév tavaszi félév
1765OT2AS1Ars Sacra I.2Baranyainé Kontsek Ildikó [1200700003]
minden tanév őszi félév
1688OT2AS2Ars Sacra II.2Baranyainé Kontsek Ildikó [1200700003]
minden tanév tavaszi félév
1689OT2B2Biblikum II.:Újszövetség-Szinoptikusok5Ádám Miklós [1201200049]
minden tanév tavaszi félév
1690OT2D52Dogmatika V-2. Egyháztan3Dr. Kovács Zoltán [1201100002]
minden tanév őszi félév
1691OT2D62Dogmatika VI-2. Kegyelemtan2Dr. Kovács Zoltán [1201100002]
minden tanév tavaszi félév
1766OT2DHD1Dogmatörténet I.2Dr. Györök Tibor [1201400031]
minden tanév őszi félév
1692OT2DHD2Dogmatörténet II.2Dr. Györök Tibor [1201400031]
minden tanév tavaszi félév
1702OT2GY10Testnevelés X0Heer Lajos Ferenc [1200700004]
minden tanév tavaszi félév
1693OT2GY6Testnevelés VI0Heer Lajos Ferenc [1200700004]
minden tanév tavaszi félév
1703OT2GY8Testnevelés VIII0Heer Lajos Ferenc [1200700004]
minden tanév tavaszi félév
1694OT2HE4Egyháztörténelem IV. Újkor és Legújabb Kor4Dr. Harmai Gábor Tamás [1201200004]
minden tanév tavaszi félév
1695OT2HO4Homiletika IV.2Fejes Csaba [1201200140]
minden tanév tavaszi félév
1704OT2IC4Kánonjog IV. Házasságjog4Dr. Frankó Tamás [1201300002]
minden tanév tavaszi félév
1696OT2KSZ32Szeminárium III.-2 A 19. századi politikai filozófia és a Katolikus Egyház2Dr. Gájer László István [1201500042]
minden tanév őszi félév
1697OT2KSZ41Szeminárium IV.-1. Rahner, Balthasar gondolkodása2Dr. Válóczy József Ákos [1201200001]
minden tanév tavaszi félév
1705OT2LI2Liturgika II.3Kelemen Imre [1201200024]
minden tanév tavaszi félév
1764OT2MP6Kantus VI.0Pálmai Árpád [1201000001]
minden tanév tavaszi félév
1706OT2MS10Egyházi ének X.1Pálmai Árpád [1201000001]
minden tanév tavaszi félév
1698OT2MS6Egyházi ének VI.1Pálmai Árpád [1201000001]
minden tanév tavaszi félév
1707OT2MS8Egyházi ének VIII.1Pálmai Árpád [1201000001]
minden tanév tavaszi félév
1708OT2PA2Pasztorális II.4Blanckenstein Miklós Gottfried [1201300003]
minden tanév tavaszi félév
1699OT2PE2Pedagógia II.2Karainé Dr. Gombocz Orsolya [1202000036]
minden tanév tavaszi félév
1709OT2PP2Pasztorálpszichológia II.1Dr. Török István Péter [1201400001]
minden tanév tavaszi félév
1762OT2PR2Próbaprédikáció II.1Dr. Csépányi Gábor [1201200021]
minden tanév tavaszi félév
1714OT2RBBiblikum szigorlat6Dr. Harmai Gábor Tamás [1201200004]
minden tanév tavaszi félév
1700OT2RFFilozófia szigorlat6Dr. Válóczy József Ákos [1201200001]
minden tanév őszi félév
1715OT2RHPatrológia és Egyháztörténelem szigorlat6Dr. Török Csaba [1201300001]
minden tanév őszi félév
1711OT2SD2Szakdolg. szemin. II.0Dr. Török Csaba [1201300001]
minden tanév tavaszi félév
1767OT2SD2Szakdolg. szemin. II.0Dr. Kovács Zoltán [1201100002]
minden tanév tavaszi félév
1768OT2SD2Szakdolg. szemin. II.0Dr. Válóczy József Ákos [1201200001]
minden tanév tavaszi félév
1712OT2SOC2Egyház és társ. II.1Blanckenstein Miklós Gottfried [1201300003]
minden tanév tavaszi félév
1701OT2SZVHE2Héber nyelv II.0Ádám Miklós [1201200049]
minden tanév tavaszi félév
1713OT2TM2Általános erkölcstan II.4Dr. Monostori László [1201500001]
minden tanév tavaszi félév
1716OT3AS3Ars Sacra III.3Baranyainé Kontsek Ildikó [1200700003]
minden tanév őszi félév
1717OT3CAKazuisztika4Dr. Csépányi Gábor [1201200021]
minden tanév őszi félév
1718OT3DVDiplomamunka védés0Dr. Frankó Tamás [1201300002]
minden tanév őszi félév
1772OT3DZDogmatika záróvizsga0Dr. Frankó Tamás [1201300002]
minden tanév tavaszi félév
1719OT3MEEgyházi közigazgatás4Dr. Frankó Tamás [1201300002]
minden tanév őszi félév
1773OT3MZMorális záróvizsga0Dr. Frankó Tamás [1201300002]
minden tanév tavaszi félév
1720OT3PCGyakorlótanítás10Fejes Csaba [1201200140]
minden tanév tavaszi félév
1721OT3PEPerikópa magyarázat3Fejes Csaba [1201200140]
minden tanév őszi félév
1774OT3PZPasztorális záróvizsga0Dr. Frankó Tamás [1201300002]
minden tanév tavaszi félév
1722OT3RIRitus4Kelemen Imre [1201200024]
minden tanév őszi félév
nyilsúgó új ablakban
 
impresszum adatvédelem nyomtatási kép impresszum impresszum impresszum akadálymentes változat2021-07-28, 30.hét© kodasoft 2001-2021